Загальна інформація.

Потрібно вибирати манометр, який з точки зору діапазону вимірювань та виконання відповідає вимогам, що висуваються до приладу умовами експлуатації.
Якщо робочий тиск розташований у середній третині діапазону показань, діапазон вимірювань манометра вибрано оптимально.

Манометр слід приєднати на ділянці, яка не зазнає струсів і поштовхів. Закріпити манометр потрібно так, щоб легко зчитувати показання.
Потрібно забезпечити герметичність з’єднання.
Рекомендується між місцем виміру та приладом приєднати запірний пристрій, який забезпечує можливість проводити заміну манометра та контроль нуля, не припиняючи технічний процес.

Запірна арматура.

Залежно від призначення вимірювальний прилад оснащений запірними кранами або вентилями.

Запірні крани мають три положення:

Деаерація. Підвід, що підводить, закритий, і елемент вимірювання з’єднується з атмосферою.
Експлуатація. Підвід, що підводить, відкритий, елемент вимірювання перебуває під тиском.
Видування. Підвід, що підводить, відкритий, середовище піддається вимірюванню надходить в атмосферу. Елемент виміру вимкнено.

У запірних вентилях з тестовим приєднанням або без передбачений гвинт для скидання повітря. Гвинт розташований між сідлом вентиля та місцем приєднання манометра. У разі відгвинчування гвинта для скидання повітря контроль скидання здійснюється через різьбовий вихід.
У деяких випадках для запірної арматури існує необхідність мати тестове приєднання з метою перевірки манометра, не здійснюючи попередньо демонтаж, наприклад, при роботі парових котлів. Запірні вентилі мають окреме тестове приєднання.

Кріплення приладу.

У тому випадку, коли підводка до манометра не забезпечує достатньо стабільність кріплення, потрібно передбачити додаткові кріплення на стіні або трубі, або як варіант, використовувати капілярну проводку.

Гасіння вібрацій вимірювальної системи.

У тому випадку, якщо кріплення манометра не може знизити вібраційне навантаження достатньою мірою, потрібно використовувати спеціальні вібростійкі манометри з рідинним наповнювачем. Часто як наповнення використовується гліцерин.

Навантаження під впливом температур.

Проводячи монтаж манометра необхідно враховувати вплив конвекції та теплового випромінювання. Не можна щоб температура, при якій експлуатується прилад, була вищою або нижчою за допустимий рівень. Це стосується як вимірюваного середовища, так і навколишнього середовища. Щоб цього уникнути, для манометра та запірної арматури має бути забезпечений захист за допомогою вимірювальних ліній або водяних тупикових труб достатньої довжини.
Необхідно здійснювати контроль впливу температури на величину похибки показань вимірів.

Розділювачі / захисні пристрої.

Якщо у вимірюваному середовищі є елементи, що кристалізуються, або при вимірюванні в’язкого, забрудненого або агресивного середовища, потрібно використовувати роздільники, щоб не допустити проникнення середовища в вимірювальний елемент.
Щоб здійснити передачу тиску на чутливий елемент, використовують нейтральну рідину, яку потрібно підбирати в залежності від діапазону вимірювань, температури та сумісності з вимірюваним середовищем.
Не можна роз’єднувати з’єднання між манометром та роздільником!

Захист чутливих елементів від навантаження.

У разі пульсації вимірюваного середовища, або якщо можливі гідравлічні удари, необхідно запобігти їх безпосередньому впливу на чутливі елементи приладу. Це забезпечується шляхом встановлення дроселя (зменшення поперечного перерізу напірного каналу) або потрібно встановити регульований дросельний пристрій.
Якщо для того, щоб отримати більш точні показання, вимірювальний діапазон вибраний менше величини короткочасних сплесків тиску, слід забезпечити захист чутливого елемента від пошкоджень. З цією метою потрібно проводити установку приладу для захисту від перевантаження (екстерновий захист), при гідравлічному ударі відбувається моментальне закриття цього пристрою, а при поступовому збільшенні тиску, закриття відбувається поступово. Встановлювана величина закривання залежить від характеру зміни тиску протягом певного відрізка часу.
Крім установки спеціального пристрою, можливе використання спеціального манометра, стійкого до надмірного тиску (внутрішній захист).

Установку штуцера для того, щоб проводити вимірювання тиску з достатнім за розміром отвором (> 6 мм) необхідно здійснювати, якщо це можливо через запірний пристрій, щоб уникнути впливу перебігу вимірюваного середовища на точність вимірювання тиску.

Вимірювальна лінія між штуцером для вимірювання тиску та приладом, щоб уникнути
засмічення та затримок під час передачі тиску повинен мати достатній за розміром внутрішній діаметр, різкі згини повинні бути відсутніми.
Слід здійснювати прокладку із постійним ухилом 1:15. Вимірювальну лінію потрібно виготовляти і монтувати так, щоб максимально поглиналося навантаження в результаті розтягування, коливань та впливу температури. У випадку, коли вимірюване середовище – газ, то в нижчій точці необхідно передбачити можливість для дренажу, якщо рідина необхідно передбачити у вищій точці можливість для деаерації.
При роботі з газами та рідинами, що містять тверді домішки, передбачені відрізні пристрої (сепаратори), які можуть відокремлюватися через запірну арматуру від установки під час її експлуатації та звільнятися від домішок.

Якщо потрібно здійснювати монтаж манометра над місцем вимірювання тиску або під ним,
діапазон вимірювань зміщується, якщо вимірюване середовище у вимірювальній лінії не має однакову щільність з навколишнім повітрям. Усунення Δр випливає з різниці щільностей (рм – рь) та відмінності висот Аб за формулою:
Δр = (Pм – Pl) • g • Δh • 10’5 (bar) =
Зміщення діапазону вимірів
Pм = щільність вимірюваного середовища (кг/м3)
Pl = щільність навколишнього повітря (кг/м3)
(1,205 кг/м3 при 20 °С)
Δh = відмінність висот (м)
g = вільне падіння (м/с2)
(Середня вільного падіння = 9,81 м/с2).
Відбувається зменшення показання на значення Δр, якщо прилад встановлений вище, і збільшення показання на значення Δр, у разі, якщо манометр встановлений нижче місця вимірювання. Манометр має бути встановлений так, щоб циферблат розташовувався вертикально. Якщо прилад зафіксовано з відхиленнями, потрібно орієнтуватися за знаком положення на циферблаті.

Монтаж та прийом в експлуатацію.

Для того, щоб зробити монтаж приладу в потрібному положенні, яке забезпечує максимальну можливість для зчитування показань, потрібно використовувати стяжний замок або накидну гайку.
Не можна повертати або вивертати прилад за корпус. На приєднувальному штуцері передбачені спеціальні поверхні для гайкового ключа.
Якщо манометр розташований нижче, ніж штуцери для вимірювання тиску, потрібно здійснити ретельне промивання вимірювальної лінії перед приєднанням, щоб видалити сторонні включення.
Щоб була можливість здійснювати компенсацію внутрішнього тиску, деякі види приладів мають спеціальні отвори для об’єднання з атмосферою – закрито (важіль у положенні “ЗАКРИТО”). Перед перевіркою та/або після встановлення, і перед початком роботи ці пристрої наповнюються повітрям шляхом приведення важеля в положення “ВІДКРИТО”.
Під час опресування або продування ємностей або трубопроводів не можна піддавати прилад навантаженню, яке перевищує мітку «О» на цифферблаті. Якщо є перевищення – слід зробити замикання чи демонтаж манометра.
Безпосередньо перед монтажем манометра необхідно відвести тиск від вимірювального приладу. Або зняти напругу з вимірювальної лінії.
У манометрах із пластинчастою пружиною не можна видаляти затяжні гвинти на верхньому та нижньому фланцях.
Оскільки залишки вимірюваних середовищ у приладах після демонтажу в залежності від речовини, що вимірювалися, можуть становити небезпеку для людей та навколишнього середовища. Потрібно зробити необхідні кроки щодо нейтралізації та забезпечення безпеки.
Манометри, в яких чутливі елементи заповнені водою або водяною сумішшю, слід захистити від замерзання.

Експлуатація.

Для того, щоб не піддавати приладу впливу гідравлічних ударів потрібно проводити повільне відкривання запірних пристроїв.
Є спеціальна мітка на циферблаті для використання під нерухомим навантаженням
Якщо навантаження змінюється, дійсними є нижчі значення тиску.
Щоб перевірити нульову точку, потрібно під час роботи приладу закрити запірний пристрій, щоб розвантажити чутливий елемент. Покази стрілки повинні зупинитись після цього в межах діапазону нульової точки.
Якщо стрілка розташована поза поперечною балкою, то це може означати, що чутливий елемент має залишкову деформацію. Тоді необхідно провести перевірку чутливого елемента з метою уникнення помилок під час вимірювання або нещасних випадків.
Щоб перевірити ще раз показання під час експлуатації потрібно зробити замикання приладу через запірний пристрій з контрольним з’єднанням і піддати його впливу перевірочного тиску.
У разі використання небезпечних вимірюваних середовищ, таких як, наприклад,
кисень, горючі речовини, отруйні речовини, ацетилен, а також для холодильних установок та компресорів, поряд із загальними правилами, потрібно виконувати спеціальні розпорядження.

Зберігання.

При забезпеченні зберігання манометрів до монтажу, щоб уникнути пошкоджень, слід виконувати наступні вимоги:
Потрібно, щоб манометри залишалися в оригінальній упаковці, і при зберіганні забезпечувався захист зовнішніх впливів.
Після вилучення манометра (напр. в перевірочних цілях) слід помістити його назад в оригінальну упаковку.
Температура зберігання приладів –40 °С до +60 °С.
Можливе відхилення від зазначених температур для манометрів різних типів. Допустимий діапазон температури зберігання вказаний у відповідних специфікаціях.
При зберіганні необхідно забезпечити захист манометрів від вологості та пилу.