Відгук від ТДВ «Гадяцький елеватор”

Відгук
від ТДВ "Гадяцький елеватор” щодо постачання ТОВ «СП
Укрпромпоставка» манометрів виробництва ТОВ «НВП «УAM»

Повідомляємо, що Товариство з обмеженою відповідальністю «СП Укрпромпоставка» протягом 2016 року здійснювало постачання Засобів вимірювальної техніки в тому числі манометрів виробництва ТОВ "НВП УАМ" на адресу ТДВ "Гадяцький елеватор".
Поставкп були виконані в обумовлені договорами строки, згідно затвердженої номенклатури, з безумовним додержанням усіх технічних вимог щодо якості, кількості та комплектності продукції.
Манометри відповідають заявленим виробником характеристикам та успішно експлуатуються на відповідальних ділянках виробництва.

ТДВ "Гадяцький елеватор”