Відгук Від АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»

Відгук
Від АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА " щодо постачання ТОВ «СП
Укрпромпоставка» ЗВТ та манометрів виробництва ТОВ "НВП УAM”

Повідомляємо, що Товариство з обмеженою відповідальністю «СП Укрпромпоставка» протягом 2016 року здійснювало постачання Засобів вимірювальної техніки в тому числі манометрів виробництва ТОВ "НВП УAM" на адресу АТ ” ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА ".
Поставки були виконані в обумовлені договорами строки, згідно затвердженої номенклатури, з безумовним додержанням усіх технічних вимог щодо якості, кількості та комплектності продукції.
Манометри відповідають заявленим виробником характеристикам та успішно експлуатуються на відповідальних ділянках виробництва.

АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА "