Монтаж та встановлення манометрів, мановакуумметрів, вакуумметрів

Монтаж и установка манометров, мановакуумметров, вакуумметров

Рекомендації щодо монтажу та встановлення приладів:

 1. Перш ніж приступити до установки, слід переконатися, що прилад відповідає вимогам, що пред’являються йому з точки зору діапазону вимірювань та виконання. Показання робочого тиску має бути в середній третині діапазону.
 2. Розташовувати прилад слід таким чином, щоб було зручно зчитувати його показання. Закріпити манометр потрібно так, щоб вібрації були мінімальними. Якщо вібраційні навантаження перевищують допустиму норму, використовуйте вібростійкі прилади для уникнення високої похибки вимірювання.
 3. Перевірте герметичність приєднання.
 4. Для забезпечення можливості заміни приладу та контролю «нуля» слід між трубопроводом або ін. місцем виміру тиску і манометром встановити запірний пристрій. Як такий пристрій може бути триходовий кран.
 5. Залежно від призначення приладу він може бути обладнаний вентилями або запірними кранами.
 6. Місце на трубопроводі чи тех. Устаткуванні, до якого приєднується прилад для контролю тиску, називають відбором або імпульсом тиску.
 7. Трасу, яка з’єднує манометр, та відбір тиску називають імпульсною лінією.
 8. Як імпульсні лінії служать мідні, цільнотягнуті сталеві, або ПВХ трубки. Матеріал виготовлення трубок залежить від агресивності вимірюваного середовища, величини тиску, а також пожежо- і вибухонебезпечності середовища.
 9. Залежно від довжини траси та максимальних меж робочого тиску вимірюваного середовища вибирається товщина та діаметр імпульсних трубок.
 10. Для вимірювання тиску середовища з метою контролю, імпульсні лінії необхідно прокладати, суворо дотримуючись монтажної схеми автоматизації об’єкта, на якій вказана повна характеристика лінії (тип матеріалу, який використовується, товщина та переріз стінки). Також на схемі вказано довжину траси.
 11. Місце приєднання приладу для відбору тиску (імпульси тиску) має бути на прямолінійній ділянці трубопроводу та тих. обладнання з урахуванням поворотів, вигинів, трійників і колін, оскільки на вищеназваних ділянках, в результаті відцентрової сили потоку середовища, що вимірювається, існує додаткова похибка вимірювання.
 12. Необхідно контролювати вплив температури на точність показань. Для цього манометр встановлюється з урахуванням впливу конвекції та теплового випромінювання, з метою не допустити, щоб температура навколишнього та вимірюваного середовища була вище або нижче допустимої для експлуатації вимірювального приладу. Для цього манометри та запірні арматури слід захистити водними тупиковими трубами або вимірювальними лініями достатньої довжини.
 13. За наявності середовищ підвищеної в’язкості, агресивних, забруднених, що кристалізуються, а також гарячих середовищ, необхідно використовувати мембранні роздільники середовищ, з метою недопущення попадання їх у прилад. Внутрішній простір манометра та роздільника заповнюють спеціальною робочою рідиною, яка передає тиск від мембрани роздільника до вимірювального приладу. Рідину вибирають залежно від діапазону вимірювання, сумісності із середовищем, що піддається вимірюванню та з урахуванням температури.
 14. При вимірі агресивних середовищ (кислот, лугів), щоб захистити чутливий елемент приладу від дії, використовують спеціальні розділові судини. Їх заповнюють водою, етиловим спиртом, гліцерином або легкими мінеральними маслами та ін.

Соединение между манометром и разделителем разъединять ЗАПРЕЩЕНО
З’єднання між манометром та роздільником роз’єднувати ЗАБОРОНЕНО!

Слід забезпечити захист чутливих елементів від навантаження.

Якщо пульсація середовища, що вимірюється, перевищує допустиму норму або є ймовірність гідравлічних ударів, потрібно мінімізувати їх вплив на чутливі елементи приладу.

 1. Гасіння гідравлічних ударів можна забезпечити за допомогою установки дроселя (зменшення поперечного перерізу напірного каналу), або встановивши регульований дросельний пристрій.
 2. Щоб мінімізувати пульсацію тиску вимірюваного середовища на компенсаторних станціях, тех. устаткуванні, трубопроводах, у насосах та ін., у штуцер манометра потрібно встановити дросель, який зменшує діаметр вхідного отвору. Це запобігатиме виходу з ладу передавального механізму приладів.
 3. Якщо для отримання точніших результатів діапазон вимірювання вибраний менше, порівняно з величиною короткочасних сплесків тиску, необхідно захистити чутливий елемент від пошкоджень. Це можна зробити, встановивши спеціальний пристрій захисту від навантаження. Цей пристрій при гідравлічному ударі миттєво закривається. Якщо тиск поступово збільшується, закриття теж здійснюється поступово.
 4. Величина закривання встановлюється залежно від характеру зміни тиску певний часовий проміжок.
 5. Також у разі підвищеної пульсації середовища та гідравлічних ударів можна застосовувати спеціальні вібростійкі манометри, пристрій яких призначений для роботи з надмірними тисками.

Кріплення манометра.

 1. У випадку, коли підводка до манометра не забезпечує стабільності кріплення достатньою мірою, потрібно на стіні або трубі використовувати додаткові елементи кріплення, або передбачити для приладу капілярну проводку.
 2. У разі потреби гасіння вібрацій вимірювальної системи:
  Якщо монтаж не вирішує проблему мінімізації струсу та вібрації, необхідно використовувати спеціалізовані вібростійкі манометри з гідрозаповненням.
  При встановленні манометра циферблат має бути орієнтований вертикально.
 3. У разі відхилень, звертайте увагу на знак положення на циферблаті.
  Щоб закріпити манометр у положення, в якому показання максимально зчитуються точно, можна використовувати накидну гайку або стяжний замок.
 4. Не рекомендується повертати та вивертати прилад за корпус. З цією метою на сполучному штуцері передбачені поверхні гайкового ключа.
 5. У місці з’єднання манометра із джерелом тиску слід застосовувати для ущільнення прокладки, фібри, шайби зі шкіри, свинцю або м’якої міді.

Неприпустимо використовувати для ущільнення клоччя і сурика!

 • У приладах, які використовуються для вимірювання тиску кисню, прокладки мають бути тільки зі свинцю та міді.
 • У приладах, які використовуються для вимірювання тиску ацетилену, застосовувати прокладки з міді та мідних сплавів із вмістом міді понад 70% – ЗАБОРОНЕНО!
 • Якщо манометр розташований нижче штуцерів для вимірювання тиску, потрібно безпосередньо перед приєднанням ретельно промити вимірювальну лінію, щоб не допустити влучення в систему твердих включень.
 • В деяких приладах передбачені закриті пробкою отвори, щоб компенсувати внутрішній тиск. Отвір має написи «закрито» та «відкрито». Зазвичай важіль стоїть у положенні “закрито”. Перед перевіркою, після встановлення та перед початком роботи, прилади наповнюють повітрям, і відповідно важіль перетворюється на положення «відкрито».
  Під час опресування, а також продування ємностей або трубопроводів не можна піддавати вимірювальний прилад навантаженню, при якому показник перевищує обмежувальну позначку, позначену на циферблаті. Якщо це сталося, потрібно зробити замикання чи демонтаж манометра.
 • У разі демонтажу необхідно припинити вплив тиску на вимірювальний елемент. Або зняти напругу з вимірювальної лінії.
 • У манометрах, у яких передбачена пластинчаста пружина, не можна видаляти затяжні гвинти на верхньому і нижньому фланцях.
 • У манометрах після демонтажу залишки вимірюваних середовищ можуть негативно впливати на навколишнє середовище. Потрібно вжити необхідних заходів для безпеки.
 • Для приладів, у яких передбачено наповнення чутливих елементів водою чи водяною сумішшю, необхідно забезпечити захист від замерзання.
 • Вимірювальна лінія повинна бути виготовлена, або монтуватися так, щоб навантаження в результаті розтягування, теплового впливу, а також коливання поглиналися.
 • У разі вимірювання тиску газу необхідно передбачити в нижчій точці можливість дренажу. Якщо як вимірюваного середовища виступає рідина, необхідно передбачити у вищій точці можливість деаерації.
 • Якщо середовище, що вимірюється, містить тверді домішки, для цього використовуються сепаратори – відрізні пристосування. Під час експлуатації приладу сепаратори можуть відокремлюватися від установки через запірну арматуру з метою звільнення від домішок.